Anket ve Deneme Karşılaştırması

Anket ve deney, yüzeysel olarak gördüğünüzde aynı şeydir, ancak bu iki terimin derinlemesine incelenmesi gerçekten farklı bir hikaye ortaya çıkaracaktır. Bir iş adamı ürünlerini pazarlamak istediğinde, bir deney değil, ihtiyacı olan bir anket ve benzer şekilde yeni bir element veya yeni bir ilaç keşfetmiş bir bilim adamı, bir anket değil, yararlılığını kanıtlamak için bir deneye ihtiyaç duyacaktır. Bir araştırma, belirli bir ürün veya belirli bir konu hakkında görüşlerini bildiren farklı kişilerin rastgele bir görüşüdür; oysa deney, bilimsel olarak kanıtlanacak bir şey hakkında kapsamlı bir çalışmadır.

Anket genellikle gönüllüler veya bir şirketin çalışanları tarafından bir ürünün tüketiciye yararlılığının sağlanabilmesi için yapılır, ancak aynı ürünün bir deneyi nitelikli bir bilim adamı veya eğitimli bir kişi tarafından yapılır, böylece etkinlik ürünün ve tüketicinin güvenliği sağlanabilir. Anket, gönüllülerin ürünle ilgili veya bir konudaki görüşle ilgili olarak topladığı verilerin analizini içerir, ancak ürün farklı testlere tabi tutulduğunda elde edilen rakamları sıfırlar.

Hem anket hem de deney zaman zaman bir meslekten olmayanlarla karıştırılabilir, ancak kesinlikle kutuplardır. Anket, çok sayıda veri içeren bir kitle ölçeğinde yapılır, ancak deney sadece nitel veriler gerektirdiğinden kütle verileri gerektirmez. Anket sonuçları hiçbir zaman güvenilir değildir ve belirli bir önyargı gösterebilir, ancak bir deneyin sonuçları ürünün gerçek doğasını yansıtan doğrulanmış sonuçlardır. Bu nedenle, anketin sadece bir gölge olduğu söylenebilir, oysa deney gerçek yansımadır.