Evlilik ve Sivil Ortaklık

Evlilik, medeniyet kadar eski bir kurumdur. Toplumda bir düzen getirmek ve toplumdaki ailenin temel birimini teşvik etmek için bir düzenleme olması gerekiyordu. Son yıllarda evlilik kavramında bir miktar seyreltme yaşanırken, aynı cinsiyetten insanların evliliğe benzer bir birliğe girdiği olayların sayısında bir artış olmuştur. Bazı ülkelerde, bu yasal düzenlemeye sivil ortaklık denir. Aynı cinse ait çift, geleneksel bir evlilikte bir çiftle aynı haklara sahip olsa da, bu makalede bahsedilecek olan geleneksel bir evlilik ve sivil ortaklık arasında farklılıklar vardır.

Evlilik

Evlilik, bir çiftin evliliğe girmesi, birlikte yaşaması ve birlikte çalışması için yaptırım uygulayan sosyal bir düzenlemedir. Bir evlilikteki çiftin uyuduğu ve seks yaptığı anlaşılmaktadır. Evlilik kavramı birçok kültürde kutsal kabul edilir ve bu kurumun arkasında binlerce yıldır zamanın testini yapan dini ve sosyal ve yasal yaptırımlar vardır. Tüm kültürlerdeki insanların çoğu evlenir ve evli çiftin yasal varisleri veya varisleri olarak kabul edilen yavrular üretir. Evlilikte erkek ve kadın eş olarak adlandırılır.

Bazı kültürlerde, evliliğin dini bir temeli vardır ve insanlar bunun evlenme görevi olduğunu düşünür. Evlenmenin sosyal ve cinsel nedenleri de var. Bir çift, bir erkek ya da kadın evlenmeye karar verdikten sonra yerine getirilmesi beklenen roller ve sorumluluklar olduğu için evliliğe girmek için ne gerektiğini anlar.

Sivil Ortaklık (Sivil Sendika)

Geleneksel evlilik kavramı, farklı cinsiyetlerden iki kişi arasındaki bir düğün törenidir. Bununla birlikte, son zamanlarda, aynı cinsiyetten insanların evliliğe girme eğilimi artmıştır. Sivil bir ortaklıktaki çift, geleneksel bir evlilikte olduğu gibi aynı yasal haklara sahip olsa da, buna evlilik değil, sivil ortaklık adı verilir.

Danimarka, 1995 yılında eşcinseller ve lezbiyenler arasındaki bu yasal düzenlemeyi tanıyan ilk ülke oldu. O zamandan beri birçok ülke prensipte aynı cinsiyetten insanlar arasındaki evlilik düzenlemesini kabul etti. Sivil ortaklığın arkasındaki fikir, aynı cinsiyete mensup çiftler arasındaki bağı tanımak ve yasallaştırmaktır.

Evlilik ve Sivil Ortaklık arasındaki fark nedir?

• Sivil ortaklık yasal olsa da, hala böyle bir birliğe karşı çıkan din tarafından desteklenmemektedir.

• Tören bir kilisede yapılamaz ve bir sivil ortaklıkta herhangi bir dine atıfta bulunulmaz

• Mali, miras, emeklilik, hayat sigortası ve bakım gibi tüm önemli konularda evlilik hükümleri sivil ortaklığa da uygulanır

• Bir evlilikte olduğu gibi bir sivil ortaklıkta sözlü bir söz yoktur ve etkinlik 2. ortak tarafından anlaşmanın imzalanmasıyla tamamlanır.