Temel Fark - Akış Sitometrisi ve FACS

Hücre teorisi bağlamında, hücreler tüm canlı organizmaların temel yapısal ve fonksiyonel birimidir. Hücre ayıklama, fizyolojik ve morfolojik özelliklere göre farklı hücreleri ayırmak için kullanılan bir metodolojidir. Hücre içi veya hücre dışı özelliklere sahip olabilirler. DNA, RNA ve proteinlerin etkileşimi hücre içi etkileşimli özellikler olarak kabul edilirken şekil, boyut ve farklı yüzey proteinleri hücre dışı özellikler olarak kabul edilir. Günümüz biliminde, hücre ayırma metodolojileri biyolojik araştırmalarda farklı araştırmalara ve ayrıca tıp araştırmaları yoluyla yeni ilkelerin oluşturulmasına yardımcı olmuştur. Hücre ayıklama, daha az ekipmanla ilkel ve sofistike makine kullanımı ile ileri teknolojik metodolojileri içeren çeşitli metodolojiler üzerinde gerçekleştirilir. Akış sitometrisi, flüoresan aktifleştirilmiş hücre ayırma (FACS), manyetik hücre seçimi ve tek hücre ayırma kullanılan başlıca metodolojilerdir. Akış sitometrisi ve FACS, hücreleri optik özelliklerine göre ayırmak için geliştirilmiştir. FACS, özel bir akış sitometrisi türüdür. Akış sitometrisi, heterojen bir hücre popülasyonunun, farklı hücre yüzey moleküllerine, tek hücrelerin incelenmesine izin veren büyüklüğe ve hacime göre analizi sırasında kullanılan bir metodolojidir. FACS, örnek bir hücre karışımının ışık saçılması ve floresan özelliklerine göre iki veya daha fazla kaba ayrıldığı bir işlemdir. Bu, akış sitometrisi ile FACS arasındaki temel farktır.

İÇİNDEKİLER

1. Genel Bakış ve Temel Fark 2. Akış Sitometrisi Nedir 3. FACS Nedir 4. Akış Sitometrisi ve FACS Arasındaki Benzerlikler 5. Yan Yana Karşılaştırma - Tablo Form 6'da Akış Sitometresi ile FACS Karşılaştırması.

Akış Sitometrisi nedir?

Akış sitometrisi, hücre içi moleküllerin ve hücre yüzeyinin ekspresyonunu incelemek ve belirlemek ve farklı hücre tiplerini tanımlamak ve karakterize etmek için kullanılan bir yöntemdir. Ayrıca hücre hacminin ve hücre büyüklüğünün belirlenmesinde ve izole edilen alt popülasyonların saflığının değerlendirilmesinde kullanılır. Bu, yaklaşık aynı anda tek hücrelerin çok parametreli değerlendirilmesine izin verir. Akış sitometrisi, ilişkili hücrelere bağlanan proteinleri veya ligandları tanımlamaya yardımcı olan floresan etiketli antikorlar nedeniyle üretilen floresan yoğunluğunun ölçülmesinde kullanılır.

Genellikle, akış sitometrisi esas olarak üç alt sistem içerir. Bunlar akışkanlar, elektronikler ve optiklerdir. Akış sitometrisinde, hücre sınıflandırmasında kullanılan beş ana bileşen mevcuttur. Bunlar, bir akış hücresi (onları taşımak ve optik algılama işlemi için hücreleri hizalamak için kullanılan bir sıvı akışı), bir ölçüm sistemidir (cıva ve ksenon lambalar, yüksek güçlü su soğutmalı veya düşük güçlü hava soğutmalı lazerler veya diyot lazerler), bir ADC; Analog-Dijital Dönüştürücü sistemi, amplifikasyon sistemi ve analiz için bir bilgisayar. Edinme, akış sitometresi kullanılarak numunelerden verilerin toplandığı işlemdir. Bu işleme, akış sitometresine bağlı bir bilgisayar aracılık eder. Bilgisayarda bulunan yazılım, akış sitometresinden bilgisayara beslenen bilgileri analiz eder. Yazılım ayrıca akış sitometresini kontrol eden deneyin parametrelerini ayarlama yeteneğine de sahiptir.

FACS nedir?

Akış sitometrisi bağlamında, Floresans ile aktive edilen hücre ayıklama (FACS), biyolojik hücrelerin bir karışımının bir örneğinin ayırt edilmesinde ve sınıflandırılmasında kullanılan bir yöntemdir. Hücreler iki veya daha fazla kaptan ayrılır. Ayırma yöntemi, hücrenin ışık saçılması ve floresan özelliklerini içeren fiziksel özelliklerine dayanır. Bu, her bir hücreden yayılan flüoresan sinyallerinin güvenilir nicel ve nitel sonuçlarını elde etmek için kullanılabilecek önemli bir bilimsel tekniktir. FACS sırasında, başlangıçta, önceden elde edilmiş hücre karışımı; bir süspansiyon, hızla akan dar bir sıvı akışının merkezine yönlendirilir. Sıvı akışı, süspansiyondaki hücreleri her bir hücrenin çapına göre ayırmak için tasarlanmıştır. Süspansiyon akışına, bireysel damlacıkların oluşumu ile sonuçlanan bir titreşim mekanizması uygulanır.

Sistem, bir hücre ile tek bir damlacık oluşturmak için kalibre edilir. Damlacıkların oluşumundan hemen önce, akış süspansiyonu, her bir hücrenin floresan özelliğini tespit eden bir floresan ölçüm cihazı boyunca hareket eder. Damlacıkların oluşma noktasında, floresan yoğunluğunun ölçülmesinden önce halkaya bir yük indüklenen bir elektrik şarj halkası yerleştirilir. Damlacıklar süspansiyon akımından oluşturulduktan sonra, damlacıklar içinde bir yük tutulur ve daha sonra elektrostatik bir sapma sistemine girer. Yüke göre, sistem damlacıkları farklı kaplara yönlendirir. Yükün uygulama yöntemi, FACS'de kullanılan farklı sistemlere göre değişir. FACS'de kullanılan ekipman, flüoresanla aktive edilen hücre ayırıcı olarak bilinir.

Akış Sitometrisi ve FACS Arasındaki Benzerlik Nedir?


  • Akış sitometrisi ve FACS, hücreleri optik özelliklerine göre ayırmak için geliştirilmiştir.

Akış Sitometrisi ve FACS Arasındaki Fark Nedir?

Özet - Akış Sitometresi ve FACS

Hücre, tüm canlı organizmaların temel yapısal ve fonksiyonel birimidir. Hücre ayıklama, hücrelerin hücre içi ve hücre dışı özelliklerine göre izole edilme ve farklı kategorilere ayrılma işlemidir. Akış sitometrisi ve FACS, hücre sınıflandırmasında iki önemli metodolojidir. Her iki işlem de hücreleri optik özelliklerine göre ayırmak için geliştirilmiştir. Akış sitometrisi, heterojen bir hücre popülasyonunun, farklı hücre yüzey moleküllerine, tek hücrelerin incelenmesine izin veren büyüklüğe ve hacime göre analizi sırasında kullanılan bir metodolojidir. FACS, örnek bir hücre karışımının ışık saçılması ve floresan özelliklerine göre iki veya daha fazla kaba ayrıldığı bir işlemdir. Bu Akış Sitometrisi ve FACS arasındaki farktır.

Flow Cytometry ve FACS'nin PDF Sürümünü İndirin

Bu makalenin PDF sürümünü indirebilir ve alıntı notuna göre çevrimdışı amaçlar için kullanabilirsiniz. Lütfen PDF sürümünü buradan indirin Akış Sitometrisi ve FACS Arasındaki Fark

Referans:

  1. Akış Sitometrisi (FCM) / FACS | Floresans-Aktifleştirilmiş hücre sınıflandırması (FACS). Erişim tarihi 22 Eylül 2017. Burada mevcut olan İbrahim, Sherrif F. ve Ger van den Engh. “Akış Sitometrisi ve Hücre Ayırma.” SpringerLink, Springer, Berlin, Heidelberg, 1 Ocak 1970.. Erişim tarihi: 22 Eylül 2017. Buradan ulaşılabilir

Görünüm inceliği:


  1. Kierano tarafından 'Cytometer' - Kendi çalışması, (CC BY 3.0) Commons Wikimedia üzerinden 'Floresan Destekli Hücre Ayırma (FACS) B'By SariSabban - Sabban, Sari (2011) Equus caballus etkileşimini incelemek için in vitro bir model sisteminin geliştirilmesi Yüksek afiniteli FcyRI reseptörü (Doktora tezi) ile IgE, Sheffield Üniversitesi, (CC BY-SA 3.0) Commons Wikimedia üzerinden