Sanrı ve Halüsinasyon

İnsan davranışı, bireyi belirli bir şekilde davranmaya zorlayan genetik, kültürel etkiler, yetiştirme ve uyarıcılar gibi birçok faktörün etkileşiminin bir sonucudur. Bir kişi sosyal normlara ve geleneklere göre davrandığı sürece, başkaları için bir sorun yoktur, ancak davranışları ve eylemleri toplumun normlarıyla senkronize olmadığında ve tuhaf ve eksantrik göründüğü için, acı çektiğine inanılmaktadır. zihinsel bozukluklar. Bu zihinsel bozukluklardan ikisi, benzerlikleri nedeniyle insanlar tarafından sıklıkla karıştırılan sanrı ve halüsinasyondur. Bu makale sanrı ve halüsinasyon arasındaki farkları vurgulamaya çalışmaktadır.

kuruntu

Sanrı, kişiyi gerçeklikle tutarlı olmayan inançlara sahip olmaya zorlayan zihinsel bir bozukluktur. Kişinin yanlış inançlara sahip olduğu herkes için açıktır, ancak sadece inanç dünyasından çıkmayı reddeder. En yaygın sanrılar ihtişam ve zulümdür, ancak daha birçok sanrı türü vardır. Bir kişi birdenbire başkalarının kontrol edilmesi için seçilmiş ve Tanrı tarafından gönderilmiş olduğuna inanmaya başlayabilir. Buna göre davranır ve başkalarının onun hakkında ne düşündüğüyle ilgilenmez. Bazı insanlar süper güçlere veya süper doğal yeteneklere sahip olduklarına inanırlar ve hatta yüksek bir binadan kendilerine hiçbir şey gelmeyeceğini düşünerek atlayabilirler. Zarar göremeyeceğine inanan biri, trafik ışıklarını takip etmeden dışarı çıkıp trafiğe girebilir.

Bir kişi zulüm yanılgısı çektiğinde, diğer herkesin ona karşı komplo kurmakta olduğunu düşünür. Takip edildiğine, telefonlarına dokunulduğuna ve faaliyetlerini onu öldürmek için bir plan yapmak üzere gözetlendiğine inanmaya başlar. Böyle bir kişinin eylemleri ve davranışları aptalca ve garip görünebilir, ancak yakalanmamak için doğru şeyleri yaptığına ikna olur. Sanrı altta yatan bir zihinsel veya nörolojik problem nedeniyle ortaya çıkar. Bir kişinin karısının ekstra bir evlilik ilişkisi olduğuna dair bir yanılsaması varsa, karısının masum olduğuna inandırmak için hiçbir kanıt ve ikna edici yeterli değildir.

sanrı

Tuhaf bir şekilde davranan veya sizin göremediğiniz uyaranlara cevap veren bir insan görürseniz, halüsinasyonların etkisi altında olduğunu güvenle varsayabilirsiniz. Halüsinasyonlar, yanlış olan ve herhangi bir uyaran olmadığında gerçekleşen algılardır. Halüsinasyonların çoğu, işitsel ve görsel niteliktedir, bir kişi sesleri duyduğunda ve başkaları tarafından görülmeyen görüntüleri görmeye başladığında. Halüsinasyon altındaki bir kişi, sanki hiç kimse olmasa da, ona cevap veriyormuş gibi konuşabilir. Halüsinasyonlar, halüsinasyonların semptomlarını indüklediği bilinen LSD gibi ilaçlar alan kişilerde yaygındır. LSD alan insanlar, halüsinasyonların semptomlarını hissetmeye başladıkları gerçeğine rağmen, daha fazla bilince yanıt verdiklerini hissediyorlar. Bu zihinsel bozukluğun kurbanları, başka hiç kimse yaşamadığında tanıdık ve tanıdık olmayan sesler duyabilir. Halüsinasyon belirtileri şizofreni hastalarında ve ayrıca doktorlar tarafından psikotik olarak adlandırılan hastalarda bulunur.