Temel Fark - Apomixis ve Polyembryony

Çiçekli bitkiler, nesillerini sürdürmek için tohumlar üretir. Tohumlar çoğu bitkide cinsel üreme sonucu üretilir. Bununla birlikte, bazı bitkilerde tohumlar, yumurta hücrelerinin döllenmesi olmadan oluşur. Bu işlem apomiksis olarak bilinir. Apomiksis, döllenmemiş yumurta hücrelerinden tohumların eşeysiz oluşumu, mayoz ve döllenme süreçlerinden kaçınmak olarak tanımlanır. Polyembryony, tohumlarla ilişkili bir başka fenomendir. Bir tohumda tek bir zigottan birden fazla embriyonun oluşumu poliembrionyum olarak bilinir. Apomixler ve poliembriony arasındaki temel fark, apomikslerin döllenmeden tohum üretmesidir, poliembriyon ise döllenmiş yumurta hücresi (zigot) ile tek bir tohumda birden fazla embriyo üretir.

İÇİNDEKİLER 1. Genel Bakış ve Temel Fark 2. Apomiksis Nedir 3. Poliembrionyum 4. Yan Yana Karşılaştırma - Apomixis ve Poliembriony 5. Özet

Apomixis nedir?

Tohum gelişimi, tohum bitkilerinin cinsel üremesinde karmaşık bir süreçtir. Çiçek oluşumu, tozlaşma, mayoz, mitoz ve çift döllenme ile olur. Mayoz ve döllenme tohum oluşumu ve cinsel üremede en önemli adımlardır. Bu adımlar sırasında, bir diploid anne hücresi (megaspor) bir haploid hücre (megaspor) üretmek ve daha sonra bir yumurta hücresi üretmek için mayoz bölünür. Daha sonra yumurta hücresi, bir embriyoya (tohum) dönüşen diploid bir zigot üretmek için bir sperm ile kaynaşır.

Bununla birlikte, bazı bitkiler mayoz ve döllenmeye maruz kalmadan tohum üretebilir. Bu bitkiler cinsel üremenin birkaç önemli adımını atlar. Başka bir deyişle, cinsel üreme bazı bitkilerde tohum üretmek için kısa devre yapabilir. Bu işlem apomiksis olarak bilinir. Dolayısıyla apomiksler mayoz ve döllenme (tohumluk) olmadan tohum üreten bir süreç olarak tanımlanabilir. Cinsel üremeyi taklit eden eşeysiz bir üreme türüdür. Agamospermi olarak da bilinir. Çoğu apomikt fakültatiftir ve hem cinsel hem de eşeysiz tohum oluşumları gösterir.

Apomiksis, embriyonun gelişmesine bağlı olarak gametofitik apomiksler ve sporofitik apomiks adı verilen iki ana tipte sınıflandırılabilir. Gametofitik apomiksler gametofit yoluyla ve sporofitik apomiksler doğrudan diploid sporofit yoluyla meydana gelir. Normal cinsel üreme, genetik olarak çeşitli yavrular veren tohumlar üretir. Apomikste döllenme eksikliği nedeniyle, annenin genetik olarak homojen bir fide dölüne neden olur.

Apomiksis çoğu bitkide yaygın olarak gözlenmez. Birçok önemli gıda ürününde de yoktur. Bununla birlikte, avantajları nedeniyle, bitki yetiştiricileri bu mekanizmayı tüketiciler için yüksek verimli güvenli gıdalar üretmek için bir teknoloji olarak kullanmaya çalışmaktadır.

Apomiksis sürecinde avantajlar ve dezavantajlar vardır. Apomixis, ana ebeveyn ile aynı fide dölünü üretir. Dolayısıyla apomiksler genetik olarak özdeş bireyleri etkili ve hızlı bir şekilde üretmek için kullanılabilir. Ana bitkilerin özellikleri de nesiller boyu apomiks ile korunabilir ve kullanılabilir. Hibrit canlılığı, heterozu veren önemli bir özelliktir. Apomixis, mahsul çeşitlerinde nesiller için hibrit enerjinin korunmasına yardımcı olur. Bununla birlikte, apomiksis, açık bir genetik temeli olmayan karmaşık bir fenomendir. Gelişme sırasında morfolojik bir işaretleyici ile bağlantılı olmadıkça apomiktik tohum stoklarının bakımı zordur.

Polyembryony nedir?

Embriyojen, zigottan (döllenmiş yumurta) embriyo oluşturan işlemdir. Embriyo gelecekteki yavrular haline gelen tohum kısmıdır. Tek bir tohumda tek bir döllenmiş yumurtadan birden fazla embriyonun oluşumu poliembrionyum olarak bilinir. Bu fenomen 1719 yılında Leeuwenhoek tarafından keşfedildi.

Üç çeşit poliembrionyum vardır: basit, bölünme ve adventif poliembrionyum. Birden fazla yumurta hücresinin döllenmesine bağlı embriyoların oluşumu basit poliembrionyum olarak bilinir. Saprofitik tomurcuklanma ile embriyo oluşumu adventif poliembrionyum olarak bilinir. Büyüyen embriyonun bölünmesine bağlı embriyoların oluşumu, bölünme poliembrizi olarak bilinir.

Polyembryony, soğan, yer fıstığı, limon, portakal, vb.Gibi bazı bitki türleri tarafından gösterilir.

Apomixis ve Polyembryony arasındaki fark nedir?

Özet - Apomixis vs Polyembryony

Apomiksis ve poliembrionyum, tohum bitkilerinin çoğalmasıyla ilgili iki terimdir. Apomixis, döllenmeden tohumların oluşumudur. Anne ebeveyn ile aynı fide dölünü üretir. Poliembrionyum, döllenmiş bir yumurta hücresi (Zygote) tarafından bir tohumda birden fazla embriyonun varlığı veya oluşumudur. Eşeysiz üremeye benzer düzgün fideler geliştirir. Bu apomixler ve poliembrionyum arasındaki farktır.

Kaynaklar 1. Ross A. Bicknella ve Anna M. Koltunow. “Apomiksi Anlamak: Son Gelişmeler ve Kalan Tutarlar.” Bitki Hücresi. Np, 01 Haziran 2004. Web. 21 Mayıs 2017 2. “Çiçekli Bitkilerde Apomiksis ve Poliembrionyum.” YourArticleLibrary.com: Yeni Nesil Kütüphanesi. Np, 22 Şubat 2014. Web. 21 Mayıs 2017.

Image Nezaket: 1. “Narenciye” ABD Tarım Bakanlığı Araştırma Kurumu (Public Domain), Commons Wikimedia üzerinden USDA - Tarımsal Araştırma Servisi, Scott Bauer tarafından 2. Jojo tarafından “Taraxacum officinale dew” varsayılmıştır. Kabul edilen kendi çalışmaları (telif hakkı taleplerine dayanarak). (CC BY-SA 3.0) Commons Wikimedia üzerinden